A szén minden élő szervezetben megtalálható, ugyanakkor jelentős mennyiségben fordul elő az élettelen környezetben is (lásd: kőzetek, széndioxid, elhalt szerves anyag, stb.)

Nagy mennyiségű szén található az élőlények, elsősorban a növények biomasszájában. Némileg eltérő adatokat kapunk az élőlényekben tárolt szén mennyiségét illetően az elérhető irodalmi forrásokból, azonban kijelenthető, hogy a légkörben található CO2 mennyisége hasonló mértékű a bioszféra növényzetében tárolt szénkészletével – ugyanakkor ennél jóval több a talajban található szén mennyisége.

Bolygónk szén tárolói A tárolt szén mennyisége (milliárd tonna)
erdők 600-800
atmoszféra 700-750
talajok 1200-1600
óceánok felső rétege 1000
óceánok mélyrétege 38000
fosszilis tüzelőanyagok 5000

A lebontási folyamatok jelentős mértékben függenek a talajban élő mikroorganizmusoktól. A talajba került növényi és állati maradványok széntartalma biológiai folyamatok során bomlik le és CO2 formájában kerül vissza a körforgásba. E folyamat is része a mineralizációnak (ásványosodásnak), amikor is mikroorganizmusok segítségével a bonyolultabb szerves anyagokból először egyszerűbb szerves anyagok, majd végső soron a növények számára is felvehető szervetlen anyagok jönnek létre.

A mineralizáció jelentőségéhez fogható a humifikáció folyamata, mely a legfontosabb szintetizáló (felépítő) folyamatok összességét foglalja magába.

A könnyen bontható szerves anyagok gyorsan ásványosodnak (mineralizálódnak), a nehezen bontható bomlástermékek pedig újra egymáshoz, és N tartalmú anyagokhoz kapcsolódnak (polimerizálódnak). Az így létrejött speciális szerkezetű, nagy molekulájú és sötét színű, stabil vegyületeket nevezzük humuszanyagoknak. Látnunk kell azonban, hogy e speciális szerves anyag (mely bőséges nitrogén, mikroelem és szén forrás) hosszú évszázadokon, évezredeken át történő kialakulásához – tudomány mai állása szerint – szükség van a lebontó tevékenység valamilyen módón létrejövő szüneteltetésére is, mely leginkább egy levegőtlen, anaerob környezet kialakulását jelenti. A már kialakult stabil humuszanyagok a szerves anyag lebontásnak viszonylag ellenálló, tartós szerves tápforrás készletekké alakulnak.

Említést érdemel azonban egy tanulmány (Kallenbach 2016), melyben a kutatók azt állítják, hogy a talaj szerves szénkészlete az elhalt mikrobiális sejtekből és melléktermékekből halmozódik fel, nem pedig az elhalt növényekből, mint azt korábban feltételezték. Sőt megállapításuk szerint a szerves anyag felhalmozódása a legintenzívebb akkor volt, amikor a legnagyobb számban – ellentétben a fentebb leírtaktól – volt kimutatható az aktív mikrobiális biomassza.

Mindezek ismeretében a mi feladatunk az, hogy a talajok szén készletének, szerves anyag készletének csökkenését megakadályozzuk. Számos (elsősorban antropogén) tényező, csökkentheti talajaink szerves anyag tartalmát, mely nem csak a mezőgazdaságnak jelent mind nagyobb kihívást, de a légkörbe távozó széndioxid okán a klímavédelmi célok megvalósítását is ellehetetleníti.

A talaj szerves anyag készletének csökkenésével a talaj nedvességtartalmának csökkenésére is bekövetkezhet, e folyamatok a mikrobiális talajéletet is kedvezőtlenül befolyásolják. A fenti folyamatok összességükben a biológiai sokféleség ellen hatnak, a hasznos mikrobák, talajlakó szervezetek eltűnése mellett a kártevő mikroszervezetek szaporodhatnak fel.  Így a teljes talaj-táplálékháló sérülhet vagy akár össze is omlik a hasznos mikroszervezetek visszaszorulása miatt.

Magyar Talajbaktérium-gyártók és -forgalmazók Szakmai Szövetsége