A Magyar Talajvédelmi Baktériumgyártók és -forgalmazók Szakmai Szövetsége (rövid nevén Magyar Talajvédelmi Szövetség) tavaly szeptemberben alakult a 2016. január 27-én létrejött jogelőd civil szervezetből, amelyet magánszemélyek hívtak életre a talajok termőképességeinek megóvása, javítása és a talajdegradáció csökkentése céljából. A kitűzött célok az átalakulást követően sem változtak: a termőtalajok védelme, az edukáció, a környezetbarát technológiák támogatása mikrobiológiai készítmények használatával.

Talajaink a Kárpát-medence tájföldrajzi egység sajátos és sok tekintetben egyedi földtani és klimatikus feltételei között alakultak ki és fejlődnek napjainkban is, az emberi tevékenység és a globális tényezők egyre intenzívebb behatása mellett. A Magyar Talajvédelmi Szövetség elkötelezett abban, hogy a talaj mint élőhely és egyben termelési közeg megőrizhesse a tájföldrajzi meghatározottságból eredő jellemzőit, mikrobiológiai értelemben is,  őrködik a tájidegen beható tényezők bolydító hatásával szemben, ami a természeti egyensúlyát és így állapotának fenntartását, egészséges továbbfejlődését veszélyeztetné.

A Szövetség célja, hogy az abban részt vevő cégek közösen, egymást segítve küzd­jenek a talajélet megóvásáért, szemléletüket pedig hosszú távon általánossá, sőt, alapvetővé tegyék a magyar mezőgazdaságban.

A Tagok hitelessége mellett szól a több évtizedes piaci tapasztalat és K+F tevékenység. A talajoltó baktérium készítmények eredményességét pedig az 5 éve tartó NÉBIH tartamvizsgálat bizonyítja a különböző növénykultúrákban.

A Szövetség szakmai munkáját és elismerését tovább erősíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával több éve tartó szoros együttműködés. Ez a kapcsolat a szakmai egyeztetéseken, valamint a NAK szaklapban rendszeresen megjelenő szakmai cikkeken keresztül tovább mélyült, melynek megpecsételéseként, most aláírásra került a közös Stratégiai együttműködési megállapodás.

Annak érdekében, hogy nemzeti kincsünket a termőtalajainkat legalább a mostani, vagy még  jobb állapotban hagyományozzuk utódainkra, a tudomány segítségével, megújult szemlélettel kell a talajaink felé fordulni. Olyan megoldásokat kell találni, amely a gazdálkodás hatékonyságát növeli, de figyelembe veszi a talajok környezeti, környezetvédelmi és klimatikus tulajdonságait, szerepét is.

Ahhoz, hogy a magyar agrárium versenyképessége fenntartható módon növekedjen a termőtalajok megkerülhetetlenek. Ehhez a szemléletváltáshoz  a tudományos eredmények és tapasztalatok megismertetésére, az ezzel foglalkozó gazdasági szereplők és a gazdálkodók párbeszédére és összefogására van szükség.  A Megállapodásban a magyar termőtalajok állapotának javítása és a fenntartható növénytermesztés előmozdítása érdekében a következő közös célok kerültek kitűzésre:

  • A magyar termőtalajok állapotának javítása fenntartható és hatékony gazdálkodás mellett,
  • A magyar agrárium versenyképességének hosszútávú, fenntartható megerősítése,
  • A mezőgazdaság legfontosabb szereplőinek, a magyar gazdálkodóknak a folyamatos képzése és tájékoztatása a hatékony és fenntartható gazdálkodásról,
  • A termőtalajokkal kapcsolatos hazai K+F-ben rejlő potenciál és versenyelőny kiaknázása,
  • A magyar termőtalajokkal kapcsolatos friss tudásanyag átadása a következő generáció számára,
  • NAK szaktanácsadói és falugazdászainak a talajjal, talajélettel kapcsolatos képzéseiben a Talajvédelmi Szövetség aktív részvétele.

Bízunk abban, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Talaj védelmi Szövetség közösen elindított gondolati és cselekvési hálója tovább fejlődik és úgy szolgálja a teremtett világunk egyik kincsét a termőtalajt, hogy az a jövő generációinak is egészséges táplálékot biztosít majd.

Mezőfalva, 2021. június 10.