Érdeklődik a mikrobiológiai megoldások iránt
és szeretne friss információt az AÖP-ről?

Iratkozzon fel hírlevelünkre és mi segítünk!

.
A feliratkozással most NYERHET is egy – a Szövetség Tagjai által összeállított – ajándékcsomagot!
A nyereményjáték 2023. január 25-31-ig tart.


  Tagjaink:

  Magyar Talajvédelmi Baktérium -gyártók és -forgalmazók Szakmai Szövetsége – hírlevél feliratkozás nyereményjáték szabályzat

  A nyereményjáték szervezője

  A hírlevél feliratkozás nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője és lebonyolítója a Magyar Talajvédelmi Baktérium -gyártók és -forgalmazók Szakmai Szövetsége, a továbbiakban: „Szervező”.

  A nyereményjáték időtartama

  A Játék 2023. január 25. napján 09 óra 00 perctől 2023. január 28. napján 14 óra 00 percig tart.

  A nyereményjátékban részt vevő személyek

  A játékban 18. életévüket betöltött, cselekvőképességükben nem korlátozott természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt. A Játékban a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

  Részvételi feltételek

  A nyereményjátékban történő részvétel a feltétele, hogy a Játékos a Játék időtartama alatt feliratkozzon a Magyar Talajvédelmi Szövetség hírlevél listájára, a https://talajbakterium.hu/hirlevel-feliratkozas/ oldalon, vagy szórólapon keresztül.

  A játékosnak egyéb feladata nincs. Az adott Játékos kizárólag saját nevében vehet részt a Játékban.

  A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a hivatalos weboldalán (www.talajbakterium.hu). A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

  Nyeremények

  A nyereményjátékban a Játék végén a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

  • 1 db – a Szövetség Tagjai által összeállított – ajándékcsomag

  A nyeremények pénzre nem válthatók, másra át nem ruházhatók. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettség a Szervezőt terheli.

  Nyertesek kiválasztása

  A nyertesek 2023. január 31-én, 12:00-kor véletlenszerű sorsolással kerülnek kiválasztásra a Szervező székhelyén. Összesen 1 db nyertes és 1 db pótnyertes kerül kisorsolásra.
  A nyertesek a játék során megadott e-mail címeken keresztül kerülnek értesítésre.

  A nyertesek értesítése

  A Lebonyolító a Játék nyerteseit a sorsolást követő 1 munkanapon belül külön értesíti e-mail üzenet formájában. A nyeremény átvételének részletei, valamint a nyeremény postázásához szükséges postázási adatok bekérése privát üzenet formájában történik.

  A nyertes Játékosoknak a nyereményértesítést követően 5 nap áll rendelkezésére, hogy visszajelezzenek a nyeremény elfogadását illetően és megadják a postázási adataikat. Az 5 napon belüli visszajelzés hiányában a nyertes Játékos helyére automatikusan a pótnyertes kerül. A pótnyerteseknek a nyereményér­tesítést követően 5 nap áll rendelkezésére, hogy visszajelezzenek a nyeremény elfogadását illetően és megadják a postázási adataikat. Amennyiben visszajelzés nem történik a pótnyertesek részéről sem, úgy Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a nyeremények kiosztását sikertelennek minősítse.

  A nyeremények átadása

  A nyeremények átadása postai úton történik. A nyertes visszajelzését (és postázási adatainak megadását) követően a nyeremény 3 munkanapon belül postai feladásra kerül. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

  A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, akinek a feltüntetett személyes adati nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

  A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. A regisztráció hiányosságáért/hibájáért a Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget.

  Szervező kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a jelen játék szervezésével összefüggő jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartja. A játékosok a játékban való részvétellel elfogadják a jelen hivatalos játékszabályzatot valamint adatkezelési feltételeket.

  .
  ————————————————
  .A

  Adatkezeléssel kapcsolatos további információk:
  https://talajbakterium.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

  Kelt: 2023. január 24.
  Magyar Talajvédelmi Baktérium -gyártók és -forgalmazók Szakmai Szövetsége,
  Szervező