Nagy örömünkre szolgált, hogy a legrangosabb agrár-szakkiállításon, az AGROmashEXPO, AgrárgépShow 2020 rendezvényén a gazdálkodói igényeket kielégítve, a magyar termőföld újra középpontba került. Ennek alapot adott az a folyamat, ami az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának megújításához kapcsolódóan  jelenleg is zajlik. Az új Közös Agrárpolitika szerves részét képezi a talaj és talajélet helyreállítása, védelme.  A fogyasztói társadalom részéről is egyre nagyobb igény mutatkozik az egészséges élelmiszerek és a mezőgazdasági környezettudatos technológiák iránt. Ennek az elvárásnak eleget téve a Magyar Talajbaktérium -gyártók- és -forgalmazók Szakmai Szervezete  szakmai rendezvénye keretében az Agrárminisztérium, a NAK,  a NÉBIH és Dr. Németh Tamás (Kaposvári Egyetem)  részvételével kerekasztal fórumot szervezett.

Dr. Juhász Anikó helyettes államtitkár „A magyar termőföldek állapotának javítási lehetőségei és az új KAP” címmel tartott előadást. Jelenleg az Agrárminisztérium intenzíven dolgozik a 2021-től életbe lépő új KAP támogatási rendszeren, amely tervezett célrendszeréből rendezvényünkhöz kapcsolódóan hármat emelt ki: klímaváltozás, környezetvédelem és a természetvédelem.

A klímaváltozással kapcsolatban az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése, a környezetvédelemi területen a természeti erőforrások fenntartható használata (pl. talaj, víz, levegő), a természetvédelem esetében pedig a biológiai sokféleség megőrzése a fő célkitűzés. Az új KAP-tervezet I. pillérének zöld eszközei a közül akad, ami kötelező a gazdálkodók számára, a többi önkéntes lehetőség.
A tervezett II. pillér 8 vidékfejlesztési beavatkozásból áll, többek között Agrárkörnyezetgazdálkodás, Különböző irányelveknek megfelelő gazdálkodás, Fiatal gazdák támogatása témáiból.

Dr. Németh Tamás akadémikus „ A termőtalaj minőségi és mennyiségi változása, következménye ” című előadásában kiemelte, hogy noha Magyarország jó talajadottságokkal rendelkezik, az elmúlt évtizedekben drasztikusan nőtt a művelés alól kivont területek nagysága, amiben az urbanizáció is jelentős szerepet játszik. A termőföldek állapota és minősége szempontjából kiemelten fontos lenne a talajaink pontos ismerete, ami meghatározza az alkalmazandó technológiát is.

Dr. Németh Csilla engedélyezési referens a NÉBIH képviseletében arról számolt be, hogy változás várható a termésnövelő anyagok engedélyezési eljárásaiban. 2022. július 16-tól új EU rendelet lép életbe, mely mellett a nemzeti szabályozás is megmarad. Ezen új rendelet szerint az EU bármely tagállamában engedélyezett a termésnövelő termék minden EU tagországban szabadon forgalomba hozható. Jogosan merül fel az a félelem, hogy a mezőgazdasági input anyagok ezen kategóriájában a minőséget is érintheti.

Farkas László okleveles agrármérnök előadásában kiemelte a precíziós szemlélet használatának előnyeit, amelynek szerves részét képezi a baktériumos talajoltás is. Véleménye szerint a támogatási rendszerben a GPS – alapú mintavételezésre épített talajvizsgálatok nagyban segítenék a talajismeretet és erre építve sokkal tudatosabb gazdálkodást lehetne folytatni.

A kerekasztal – beszélgetés keretében Petőházi Tamás a NAK – Szántóföldi növénytermesztési és beszállítóipari osztály elnöke bejelentette: a NAK és a Talajoltó Szervezet megállapodott abban, hogy idén a NAK-szaklapban cikksorozat jelenik meg a talajjal és talajélettel kapcsolatban.
Továbbá szakmai konferencia kerül megrendezésre ősszel a talajélet és baktériumos talajoltás témájában.

A Magyar Talajbaktérium –gyártók és –forgalmazók Szakmai Szervezete ünnepélyesen bejelentette, hogy magasabb szerveződési szintre lép: szakmai szövetséggé alakul. Az erről szóló szándéknyilatkozatot a tagok alá is írták.

Nagy eredménynek tartjuk, hogy a termőföld védelme, mint találkozási pont összehozta a szegmens különböző szakterületeit. A közeljövőben megfogalmazzuk a közösen elvégzendő feladatokat.
Ennek a munkának az a célja, hogy a gazdák, növénytermesztők érdekeit és a környezettudatos gazdálkodást szem előtt tartva, az új információk, technológiai ismeretek, kutatási anyagok mindenki számára elérhetővé és használhatóvá váljanak, ezzel segítve a termelő agrár szektor tevékenységeit.

 

Budapest, 2020. január 23.