A „C” típusú fakultatívan választható tárgyra a beiratkozott, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók jelentkezhetnek képzési szinttől és munkarendtől függetlenül.

Tantárgy-leírás:

A talaj, az abban zajló fizikai, kémiai és biológiai folyamatok és ezeknek együttesen a növényekre gyakorolt hatásainak ismerete elengedhetetlen a hatékony és környezetkímélő, agroökológiai alapelveket követő gazdálkodáshoz. A talajélet alapja a mikrobiológiai diverzitás és egyensúly megtartása. A talajok degradálódásának (talajtömörödés, szerkezeti romlás, pH csökkenés, humusztartalom csökkenés stb.) folyamatát felerősítik a klímaváltozás okozta szélsőséges időjárási körülmények. Ez komoly kihívást állít a jelen mezőgazdaság termelői elé, különös tekintettel azokra a gazdálkodókra, akik a hagyományos, konvencionális gazdálkodásukat természetközelibb gazdálkodássá kívánják átalakítani.

Ezen tantárgy keretei között kapott komplex ismeretanyagok birtokában az egyetemi hallgatók képesek lesznek ezeket a folyamatokat átlátni és a talajok romlásának megállítására alkalmas eszközrendszert megismerni. Az agroökológiát támogató növénytermesztési technológiák és az ökológia-alapú alternatív megoldások megismerése által képesek lesznek a hallgatók arra, hogy az időjárási szélsőségek okozta stresszhatásokat mérsékeljék és gazdaságosabbá tegyék a növénytermesztést. Mindezt úgy, hogy csökkenteni tudják majd a környezeti terhelést és az üvegházhatást.

A tantárgy célja, hogy a talaj termékenységének megtartására és növelésére bemutassa azokat az alternatív gyakorlati megoldásokat, amelyek a leginnovatívabbak napjaink mezőgazdaságában, és amely eljárásokat nem csak az ökológia gazdálkodásban lehet sikeresen alkalmazni.

Az oktatás keretei között az átadott ismeretanyagok és gyakorlati útmutatók hozzásegítik a hallgatókat ahhoz, hogy a megszerzett tudást és annak gyakorlatba történő beilleszthetőségét ismerjék, tudják és képesek legyenek azt használni, alkalmazni.

A 13 hétre javasolt tematika:

1. Az agroökológiai alapjai; A talaj, és annak szerepe a termesztésben

2. Talajélet, a mikrobióta szerepe a talajban

3. A talajban zajló biológiai folyamatok

4. Talajaink degradálódása és ennek hatása a növénytermesztésben

5. Talajvédelem, talajkímélő művelési módok nem csak az ökológiai gazdálkodásban

6. Mikrobiológiai készítmények, mint lehetséges megoldások

7. A mikrobiológiai készítmények hatásmechanizmusai

8. Szervesanyag gazdálkodás

9-10.  -(Terepi gyakorlati helyszín)
Mikrobiológiai készítmények technológiába illeszthetősége és gépi kijuttatása

11-12.  -(Terepi gyakorlati helyszín)
Laboratóriumi látogatás és a mikrobiológiai készítmények gyártástechnológiájának megismertetése és bemutatása

13. Zh írás, tárgyértékelés, összegzés

További információ a tantárgyakról és a tanulmányi ügyintézésről:
http://oig.szie.hu/