Dr. Juhász AnikóAgrárminisztérium, Agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár
Milyen stratégiát folytat az EU a termőtalajok védelmét illetően? A Közös Agrárpolitika célkitűzései a fenntartható mezőgazdaságért?
Letöltés

Dr. Biró BorbálaProfessor Emirita (MATE), az EU „Egészséges Talaj és Élelmiszer” misszió hazai képviselője
Egészséges talajhoz hozzájáruló talajbiológiai tulajdonságok
Letöltés

Dr. Dobos EndreMiskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, egyetemi docens
A hazai termőtalajok állapota, talajélet és talajminőség javításának lehetőségei
Letöltés

Allacherné Szépkuthy Katalin – ÖMKI, vezető szaktanácsadó
Tápanyagutánpótlás lehetőségei ökológiai termelésben
Letöltés

Dr. Varga Sándorszakmai vezető, biológiai talajerő-gazdálkodási szakmérnök
A mikrobiológiai készítmények használatának gazdaságossági kérdései
Letöltés

Pólya MártonBMKH Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály, vizsgálatvezető
Mikrobiológiai készítmények hatásvizsgálata szántóföldi kultúrákban, tartamkísérletben
Letöltés

A konferencia a Magyar Talajvédelmi Baktérium -gyártók és
-forgalmazók Szakmai Szövetsége tagjai által került megszervezésre.