Bizonyítottan kedvező a hatásuk a termésre, környezetkímélők és javítják a termőképességet

A Magyar Talajbaktérium-gyártók és Forgalmazók Szakmai Szervezete kezdeményezésére és a NÉBIH jelentős támogatásával 2016-tól, 3 éven át folyó összehasonlító kisparcellás kísérlet került beállításra Pécs mellett. A célja az volt, hogy a hazai talajbaktérium- termékek működésének eredményességét olyan független – hatósági jogkörrel rendelkező intézmény – ellenőrzött üzemi vizsgálattal kövesse, amelynek eredményét a gyártók, a hatóság, illetve a felhasználó termelők, és a szakma is elfogadja.
Mindig ugyanazon a területen, előre egyeztetett vetésforgóban, véletlenszerűen állítják be a kísérletet, és hasonlítják össze a terméseredményeket és a különböző mért paramétereket. A vizsgálatban résztvevő termékek: Azoter, BactoFil A10, Bactovit mikrobiológiai termésnövelő, BIOFIL Savanyú talajoltó baktérium készítmény, Phylazonit Talajoltó, Mikro-Vital, Natur Micro. Az első vizsgálatba vont kísérleti növény a kukorica (DKC4590) volt (Szalánta, Baranya megye). A genetikai talajtípus barna erdőtalaj, KA:38, pH: 5,43, közepes humusztartalommal (1,63 m/m%). Az összehasonlításban 2 kezeletlen és egy standard kezelés (50 kg N hatóanyag) szerepelt.
A tápanyagmennyiségeket mind a 10 kezelés megkapta, ami mellé a 7 féle talajbaktérium-terméket, illetve a standard kezelés esetében további 50 kg N-hatóanyagot juttattak ki. A vetés időpontja: 2016. 05. 06. A fontosabb fenofázisok bekövetkezésének időpontjai:

Fenofázis
Kelés kezdete (BBCH09) – 2016. 05.16.
Virágzás kezdete (BBCH59) – 2016. 07.18.

Terméseredmények
A kisparcellák termésmennyiségeit hektárra átszámolva beszédesebbek az eredmények, melyek szerint valamennyi talajbaktérium-termék által kezelt parcellában a szemtermés mennyisége meghaladta mind a kontroll, mind a standard kezelés termésmennyiségét (1. ábra).

Minőségi paraméterek
A termés minőségi jellemzőjeként a keményítőtartalmat értékeltettük, mely szerint – 1 kivételével –valamennyi talajoltó termék keményítőtartalma meghaladta a kontroll szintjét (2. ábra).

Összefoglalva: az első év alapján bizonyíthatóvá vált, hogy a szántóföldi növénytermesztésben igenis ott a helye a talajoltó termékeknek. A talajoltó baktériumkészítmények továbbá biztos alternatívát és környezetkímélő biológiai megoldást biztosítanak a talajuk termőképességét hosszútávon javítani kívánó termőtalaj-tulajdonos termelőknek.

Forrás: Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály, MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK KISPARCELLÁS VIZSGÁLATA KUKORICÁBAN, Regulátor vizsgálat, 2016.

Daoda Zoltán alapító tag,
Magyar Talajbaktérium-gyártók és Forgalmazók Szakmai Szervezete