Aktivitások, célok

A Szakmai Szervezet 2016. január 27-én alakult. Az alapító okiratot a talajoltó piacon jelenlévő legmeghatározóbb gyártó és forgalmazó cégek képviselői írták alá.

Miért jött létre az összefogás?

A szervezet hitvallása a természet védelmén, az élet tiszteletén alapszik és a fenntartható mezőgazdaság szolgálatára épül. A Föld népességének növekedése, az élelmezés problémája számos fenntarthatósággal összefüggő kérdést vet fel. Gondoljunk az egyre növekvő ökológiai terhelésre, a klímaváltozásra és következményeire. A mezőgazdasági termelés alapja a termőföld, amely csodálatosan működő finoman hangolt rendszert foglal magába. A termőföld romlására, pusztulására többek között például már 2010-ben felhívta a figyelmet Prof. Dr. John Crawford ausztrál tudós. Részletes adatok állnak rendelkezésre a termőtalajok mikrobiológiai állapotának romlásáról. Az ENSZ is felismerte a problémát és 2015. a Talajok Nemzetközi Évének, majd Bécsben tavaly Nemzetközi Talajvédelmi Unió kezdeményezésére a 2015-2024 időszakot a Talajok Évtizedének szentelte. A baktériumos talajoltás a szakmai szervezet álláspontja szerint biológiai megoldási kulcs lehet az egészséges talajéletért, a fenntartható növénytermesztésért. A baktériumos talajoltással mind a növény, mind a talaj szempontjából kedvező eredményeket érhetünk el. Az AKG méltán támogatja a szerves trágya és a zöldtrágya mellett a talajoltást.

Célok, tervek, jelenlegi aktivitás

A Magyar Talajbaktérium- gyártók és -forgalmazók Szakmai Szervezetének céljai, aktivitása között szerepel többek között a megfelelő szakmai fórumokon a szükséges információk átadása. A talajoltás image-nek emelése, piacépítés cégsemleges módon, a hatóságokkal való szakmai együttműködés. Fontos célkitűzése a szervezetnek a közös és tudatos marketing és kommunikációs politika a médiumok csatornáin keresztül. 2017. évben fókuszba kerül az oktatásban szereplő és a mezőgazdaságban tevékenykedő szakemberek konferenciákon és egyéb fórumokon való szervezett szakmai informálása, új talajoltással kapcsolatos ismeretek publikálása különböző csatornákon.